Novinky

Co je ve FROGGATE nového

Přehled všeho, co se v systému změnilo


5/2024


Novinky

AI analýza

Do celého systému jsme integrovali analýzu textů, obrázků a dokumentů pomocí AI.

Umělou inteligenci využijete například pro přepis textu, korekturu, vyčítání údajů z dokumentů a nastavování parametrů u záznamů dle analyzovaných dat.


Podívejte se na příklady použití

Vlastní design e-mailů

Všechny e-maily, které odesíláte z FROGGATE, je od teď možné obohatit o vlastní design e-mailu. Můžete si vybrat buď z námi předdefinovaných šablon e-mailů, které najdete v levém menu v sekci Nastavení -> E-maily nebo nám zkrátka jen pošlete, jak chcete aby váš e-mail vypadal a šablonu vám připravíme.


K čemu je to dobré?

Vlastní design můžete využít jak u newsletterů pro zvýšení atraktivity vašich e-mailů, ale i u běžných e-mailů, které odesíláte zákazníkům na základě automatických akcí (např. upomínka k neuhrazené faktuře, e-mail s fakturou).

Otevírání detailu přes celou stránku

Ve výchozím nastavení se detail záznamu otevírá ve vyjížděcím okně z pravé strany obrazovky. Nově lze nastavit otevírání v okně přes celou obrazovku.

Nastavení můžete provést globálně v osobním nastavením (ikona panáčka vpravo nahoře -> Upravit účet -> nastavení Detail záznamu otevírat) nebo pouze u konkrétní sekce (ikona ozubeného kola vpravo nahoře -> záložka Osobní nastavení -> nastavení Detail záznamu otevírat)


K čemu je to dobré?

Zobrazení přes celou obrazovku je vhodné pro sekce, u kterých potřebujete co největší plochu pro práci se záznamem - např. CRM.

Naopak zobrazení ve vyjížděcím okně je vhodné u sekcí, u kterých potřebujete vidět i ostatní záznamy, mezi kterými se můžete přepínat - např. u faktur, úkolů, projektů.

Drobné opravy a úpravy

 • Data ve veřejné dokumentaci (znalostní databázi) je možné upravovat přímo z dokumentace pomocí ikony tužky, která se zobrazuje u nadpisu sekce.
 • Opraven dlouhý textový sloupec, který se slučuje automaticky z jiných sloupců - bylo možné jej na přímo upravovat.
 • U akčních tlačítek, které jsou vidět u záznamů v tabulce, je nově možné nastavovat barvu.
 • Upraven design otevřeného detailu záznamu přes celou obrazovku (tlačítkem pro zvětšení) - nově překryje i záložky tabulky
 • Opravena situace, kdy při výpadku internetu a současném kliknutí na záložku zůstal zobrazený obsah původní záložky, ale zvýrazněna byla záložka, na kterou bylo kliknuto

4/2024


Novinky

Úkoly u záznamů a v osobním dashboardu

U každého detailu záznamu nově můžete přidávat úkoly:Úkoly je možné přiřazovat konkrétním osobám, těmto osobám se poté zobrazí na osobním dashboardu.


Postupně pracujeme na tom, aby se z FROGGATE stal také váš osobní prostor. Ve vašem osobním dashboardu proto nově najdete osobní úkoly.

V případě, že je vám přiřazený úkol v detailu jakéhokoliv záznamu, zobrazí se také v osobních úkolech, spolu s ikonou, pomocí které se prokliknete do detailu záznamu.


Více informací o tom, jak úkoly fungují, naleznete zde.

Otevírání detailu záznamu pouze z hlavního sloupce

Detail záznam nově otevřete pouze kliknutím do sloupce s textem, který se zvýrazní po najetí myší:Doposud bylo možné otvírat detail záznamu kliknutím do jakéhokoliv sloupce.

Nadále platí, že se do detailu dostanete také kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv v řádku tabulky.

Otvírání detailu záznamu v napojené tabulce

V detailu záznamu je teď možné zobrazit si detail záznamu v napojené sekci:Zobrazení provede stejným způsobem jako u záznamu v hlavní tabulce - kliknutím do zvýrazněného sloupce nebo pravým tlačítkem myši.

Nastavování oprávnění v nastavení sekce

Přidělovat oprávnění k přístupu k sekci je nově možné přímo z konkrétní sekce. Provádí se kliknutím na ozubené kolo:v tabu Oprávnění:V rámci této úpravy jsme také zjednodušili oprávnění "Úroveň přístupu k menu" - nově je možné nastavit pouze oprávnění:

 • Editace (tento uživatel získá možnost přidělovat přístupy dalším uživatelům)
 • Zobrazení (tento uživatel získá pouze přístup k sekci)

Nová nápověda

Vytvořili jsme novou nápovědu pro používání k systému, naleznete ji zde: uzivatel.froggate.cz


Pro ty, kteří mají ambice tvořit systém sami jsme vytvořili nápovědu pro tvůrce, naleznete ji zde: tvorba.froggate.cz

Drobné opravy a úpravy

 • U sloupce typu Uživatel je nově možné zvolit tlačítkem přímo sebe. Ostatní uživatelé se nově řadí tak, že nejprve jsou k dispozici uživatelé, kteří mají přístup k dané sekci a až následně zbylí uživatelé.
 • Oprava počtu použitých tagů v nastavení tagů
 • Oprava zobrazení tlačítka "zobrazit více" u textového sloupce v případě, že je u něj nastaveno zobrazování 0 řádků
 • Ve funkci Dokumentace zvýrazněny nadpisy + drobné ladění designu
 • Možnost zapnout "Debug mód" u docházkového systému a mobilní skladové aplikace - na monitoru se vypisují všechny naskenované čárové kódy
 • Oprava zacílení kurzoru do formuláře zobrazeného nad tabulkou při přechodu mezi sekcemi v detailu záznamu

3/2024


Novinky

Validace odchodzích e-mailů

Z důvodu zvyšování bezpečnosti a doručitelnosti e-mailů bude nově možné e-maily odesílat pouze pokud je správně vyplněný SPF, DKIM a DMARC a záznam.

Záznamy můžete zkontrolovat v sekci Nastavení -> E-maily - sekce Odchozí e-maily. V případě, že vidíte některý ze záznamů červeně, po kliknutí na upozornění se zobrazí informace k tomu, jaké změny je nutné u domény provést.

Funkce Dokumentace (Znalostní databáze)

Tato funkce umožňuje vytvořit veřejnou nebo soukromou dokumentaci (znalostní databázi) k vašemu systému nebo službě. Akci je možné využít také na veřejný přehled všech novinek.

Drobné opravy a úpravy

 • Úprava designu parametrů v detailu záznamu - záznamy označené hvězdičkou jsou zvýrazněné tučným písmem
 • U obnovy hesla k osobnímu účtu se nezobrazovalo, o jaký e-mail se jedná
 • Opraveno řazení sloupců po odfiltrování záznamu - řazení se rušilo
 • Opravena zrušení filtru po přechodu na jinou stránku tabulky
 • Opraveno čtení speciálních znaků u čtečky čárových kódů - doposud bylo možné načíst pouze písmena a čísla
 • Opraveno generování příloh u vystavování faktur v případě, že se jednalo o velké přílohy a současně se vytvářelo větší množství faktur současně
 • Opraven rozhozený design e-mailových reportů v případě, že se v reportu vyskytovalo velké množství sloupců

2/2024


Novinky

Automatické odhlašování docházky

U docházky je možné nově nastavit, po jaké době se uživatel automaticky odhlásí. Současně s odhlášením se do samostatné sekce přidá informace o tom, že byl uživatel odhlášený a přijde notifikcae.

Automatický tisk štítku po přidání záznamu

U PDF štítků, které jsou vytvářené systémem, umožněno automaticky vytisknout vygenerovaný štítek.

Tato funkce funguje pouze se skladovým hardware a software, který dodáváme.

Vyplňování čísla dne v týdnu

Do sloupce je nově možno vyplňovat na základě datumu z jiného sloupce číslo dne v týdnu. Na základě čísla dne v týdnu je následně možné zobrazovat název dne.

Drobné opravy a úpravy

 • Odhlášení uživatele z docházky při kliknutí na jakékoliv tlačítko
 • V textových polích umožněno vybírání velikosti písma
 • U kontaktního formuláře, který se umisťuje na web, umožněno nastavit vlastní design
 • Opraven odkaz na záznam u odesílaných e-mailů
 • U akce typu Scénář umožněno vybírat jako pravidlo pro vykonání scénáře prázdný výběr z hodnot
 • U mazání kontaktního e-mailu opravena situace, kdy nešel e-mail smazat kvůli tomu, že byl použitý v jiné sekci a nevypisovalo se o jakou sekci se jedná
 • Opraveno uskakování checkboxu při kliknutí na hromadné akce
 • Opravena chyba kdy bylo umožněno provést hromadnou změnu údajů, aniž by byl zvolený sloupec
 • Při přidávání nového záznamu skryta u výběrových menu při vyhledávání hodnota, která je již zvolená
 • Opraveno chybné rolování detailu záznamu na tabletu a telefonu
 • Oprava fontu u odesílaného e-mailu v případě, že e-mail přijde do desktopového klienta - např. Thunderbird
 • K notifikačním e-mailům o událostech z FROGGATE přidána do předmětu e-mailu ikona

1/2024


Novinky

Automatické provádění akcí

Veškeré akce, které systém umí, je nově možné provádět automaticky dle libovolných pravidel.

Příklad možností nastavení pravidel:

 • Přidání záznamu do systému
 • Změna hodnoty ve sloupci
 • Podmíněné provedení na základě vyplněných hodnot ve zvolených sloupců (např. rozah čísel v číselném sloupci nebo na základě datumu)
 • Změna stavu záznamu

Nastavování parametrů jako důležité

V parametrech v detailu záznamu je nově možné označit si parametr hvězdičkou, čímž se přesune na první pozici.

Jméno odesilatele u e-mailu

V nastavení odchozích e-mailů je nově možné nastavovat název odesilatele. Příjemci se tak místo e-mailové adresy zobrazí vámi zvolený text.

Odesílání souborů v těle e-mailu

U emailů, které se odesílají ze systému je nově možnost nastavit, aby se přílohy neposílaly jako běžný soubor, ale do těla e-mailu se automaticky přidají pouze odkazy na stáhnutí souborů.

Díky tomu je možné posílat větší soubory a nehrozí riziko, že e-mail nebude doručený kvůli velkým souborům.

Umožnění odesílat webhooky na URL zadanou ve sloupci

Nově lze přímo u záznamu nastavit URL, na kterou odejde webhook. Této funkcionality využijete v případě, že potřebujete z FROGGATE posílat data do systémů vašich zákazníků. Doposud bylo možné posílat data pouze do vlastního systému.

Filtr nad sloupcem je ve výchozím nastavení zaplý

Doposud bylo ve výchozím nastavením zapnuté filtrování nad tabulkou (tzn. zobrazuje se tlačítko Filtr). Nově je ve výchozím nastavení zapnutý filtr přímo nad sloupcem. Filtr je možné vypnout v osobním nastavení sekce (v ozubeném kole vpravo nahoře).

Ukládání počtu záznamů v tabulce

V případě, že se u tabulky nastavil konkrétní počet zobrazených záznamů na stránce, tak se při odchodu ze stránky tato hodnota nastavila do výchozího nastavení. Nově zůstane na úrovni sekce a stavu toto zobrazení uložené napořád, dokud ho uživatel nezmění.

Drobné opravy a úpravy

 • Umožněno exportování záznamů z tabu Všechny
 • V tabulkách v detailu záznamu přesunuto filtrování nad sloupcema do samostatného tlačítka Filtr
 • Ladění formátování odesílaných e-mailů - oprava velkých mezer mezi odstavci
 • Ladění designu v případě menšího množství sloupců v tabulce - první sloupce má nyní fixní velikost, aby se neroztahoval přes celou šířku tabulky
 • V případě, že se posílá e-mail který má součet velikostí souborů vyšší než 25 MB, tak se zobrazí chybová hláška
 • Oprava uskočených ikon v záhlaví detailu záznamu
 • Oprava webhooku v případě, že se jako obsah posílá hodnota z dlouhého textového sloupce
 • Oprava inverzních barev textů v případě, že má záhlaví podobný odstín jako barva textu
 • U docházky zvětšena tlačítka pro jednodušší použití dotykem
 • Oprava zobrazování odrážek v dlouhém textovém sloupci - v některých případech byly uskočené doleva
 • Oprava situace, kdy dlouhý textový parametr v detailu záznamu způsoboval vyjíždění mimo monitor
 • Přidáno větší vertikální odsazení dlouhých textových parametrů u formuláře pro přidání záznamů
 • Rozšíření modalu s notifikacema, aby se lépe zobrazoval na mobilních zařízeních a menších telefonech
 • Opravena situace, kdy se při pravém kliknutí do řádku zobrazoval nadpis pro změnu stavu i v případě, že neexistoval žádný další stav, do kterého by bylo možné záznam přesunout
 • Oprava posílání notifikací na slack v případě, že je obsahem zprávy dlouhý textový sloupec
 • Opraveno zobrazování informace o uloženém konceptu v případě, že je v detailu záznamu více dlouhých textových sloupců pod sebou
 • Opraveno zobrazování "0" v kumulovaném sloupci - v případě nevyplněné hodnoty se nezobrazovala žádná hodnota
 • Oprava odrážek druhé úrovně v kumulovaném sloupci - neodsazovaly se
 • Zrušeno tučné písmo v záhlaví tabulky v případě, že se jedná o záhlaví jiné barvy
 • Zmenšena výška filtru nad sloupcem

2023 a starší


Přehled vybraných starších novinek

Kanban

Jakoukoliv sekci v systému je nyní možné přepnout na zobrazení formou kanbanu.

Docházkový systém

Implementována funkcionalita docházkového systému. Systém je možné provozovat na fyzických zařízeních, které dodáváme spolu se systémem nebo z jakéhokoliv mobilního telefonu pomocí QR kódů.

Manuální řazení záznamů

Jakoukoliv sekci v systému je nyní možné přepnout na manuální řazení záznamů kliknutím myší a tažením.

Sloupec typu uživatel

U sekce je nově možné přidat sloupec typu uživatel, u kterého jsou na výběr všichni uživatelé z firmy.

Hlavní identifikátor tabulky

U každé tabulky se nově nastavuje hlavní identifikátor, pomocí kterého se otvírají detaily záznamů a který se vypisuje jako hlavní nadpis u detailu záznamu.

Import bankovních pohybů

Nově systém umí automatizovaně v reálném čase importovat bankovní pohyby.

Dashboardy

Údaje z jednotlivých sekcí (tabulky a grafy) je nyní možné slučovat do dashboardů.

Úprava parametrů v detailu

Upravena vizuální podoba parametrů v detailu - nyní je možné upravovat je na přímo bez nutnosti otvírat formulář pro úpravu záznamu.

Zrychlené otevření editace probíhá pomocí držení CTRL (CMD na macOS) a kliknutí levým tlačítkem do parametru.

Automatické vyplňování firemních údajů pomocí IČ

Při přidávání firmy do systému nyní stačí zadat pouze IČ a systém doplní zbylé údaje.

Nadpisy v menu

Sekce v menu je nyní možné seskupovat do kategorii.

Grafy

U jakékoliv sekce lze nově zobrazovat pohled na data formou grafů. Graf se zobrazí přímo nad tabulkou.

Skrytí sloupců v jednotlivých záložkách

Sloupce lze nyní nastavit jako skryté v konkrétních záložkách.

Průměry čísel

U číselných sloupců lze nyní aktivovat kromě součtu čísel ve sloupci i průměr.

Osobní dashboard

Vytvořen osobní dashboard pro každého uživatele, ve kterém se zobrazují nejdůležitější notifikace.

Zabezpečení firmy pomocí IP adresy

U firmy je nyní možné nastavit omezení přístupu na konkrétní IP adresy. Toto nastavení je vhodné pro případ, kdy používáte např. firemní VPN.

Import záznamů z e-mailu

Tato funkce umožňuje vygenerovat speciální e-mail, ze kterého se všechny přijaté e-maily (předmět, tělo i soubory) importují do tabulky. Na e-mail je tak možné přesměrovat např. váš fakturační e-mail, díky čemuž nebudete muset při přidávání faktur ručně nahrávat faktury z e-mailu.

Akční tlačítka u záznamu

Jakoukoliv akci, kterou vidíte v hromadných akcích, je nyní možné zobrazit jako tlačítko přímo u záznamu:

Veškeré akce se nově zobrazují také v ikoně ozubeného kola.

Zobrazení PDF / obrázku rovnou ve sloupci

Tato funkce umožňuje zobrazit náhled PDF a obrázků přímo v záznamu v tabulce. V případě, že tuto funkci aktivujete např. u sekce s fakturama přijatýma, tak při opisování údajů z faktury již není nutné otvírat soubor ve druhém okně.

Funkci je možné aktivovat pouze pro konkrétní stavy a v ostatních zůstanou soubory skryté, tak jako doposud.

Možnost zaokrouhlování u výpočtů

U sloupců, které se počítají vzorcem na základě údajů v jiných sloupcích, je nově možné používat funkce:

 • Zaokrouhlit
 • Zaokrouhlit nahoru
 • Zaokrouhlit dolů

Nový typ sloupce - Kumulovaný

Ve sloupci je možné definovat vlastní text a do textu umísťovat údaje z jiných sloupců, které je možné přímo z tohoto sloupce upravovat. Je tak možné získat uplně nový pohled na data, která potřebujete mít seskupené na jednom místě.

Sloupec je vhodný např. v případě, že opisujete údaje z nějakého PDF (např. faktury) a potřebujete údaje všech sloupců, které standardně vyplňujete, zobrazit pod sebou, aby nebylo nutné rolovat oknem prohlížeče do strany.

Hromadná změna údajů ve sloupcích

V hromadných akcích nově najdete akci Hromadná úprava. Po označení záznamů, které chcete upravit, zvolíte akci Hromadné akce -> Hromadná úprava, následně vybere sloupec který chcete upravit a zadáte hodnotu. Po provedení akce se hodnota nastaví u všech označených záznamů.


FROGGATE s.r.o.

www.froggate.cz

info@froggate.cz

+420 702 087 286